INVSN & Karolina (Vånna Inget) “Vi har makten”

INVSN & Karolina Vånna Inget “Vi har makten” (Vånna Inget-låt)
Pildammsteatern, Malmö 2014-07-27
HepTown Records
Sound Pollution Distribution
http://www.vannainget.se/