The Bristles The End – Greenpeace Video

“The End” is from The Bristles new album “Bigger than Punk” (out now).

The film is from Greenpeace UK for “The Go Beyond Oil campaign” focusing on ending our dependence on this finite and destructive source of energy. The Go Beyond Oil campaign is about exposing the effects of oil exploration, and encouraging people to help create a future free of pollution and devastation. The film is used by permission.

For more information about Greenpeace’s campaign, check out http://www.gobeyondoil.org/

“The End” är från the Bristles nya album “Bigger Than Punk” (ute nu).

Filmen är från Greenpeace UK för “The Go Beyond Oil kampanj” med fokus på att avsluta vårt beroende av denna begränsade och destruktiva energikälla. The Go Beyond Oil campaign handlar om att exponera oljeutvinningens effekter, och uppmuntra människor att vara med och skapa en framtid utan föroreningar och förstörelse. Filmen används med tillstånd.

För mer information om Greenpeace kampanj, se http://www.gobeyondoil.org/

Leave a Reply